Osiągnięcia

W mijającej kadencji, czyli latach 2015-2018, udało mi się zrealizować wiele zadań zarówno inwestycyjnych, jak i w zakresie poprawy jakości życia.

Więcej

Plany na przyszłość

Jest parę zadań do zakończenia, ale także mam wiele planów związanych z rozwojem Lubaczowa oraz polepszeniem życia mieszkańców.

Więcej

Po raz pierwszy w Lubaczowie

Warto sobie uzmysłowić, że w ciągu ostatnich 4 lat dużo działań w Lubaczowie pojawiło się po raz pierwszy i większość się przyjęła.

Więcej