Do wielu działań realizowanych w Lubaczowie tak się przyzwyczailiśmy i tak się przyjęły, że wydaje się, że są z nami od „zawsze”.
Podsumowując moją bieżącą kadencję Burmistrza Lubaczowa sam w wielu przypadkach uzmysłowiłem sobie, że niektóre inicjatywy pojawiły się po raz pierwszy w tych kilku ostatnich latach.