Dalszy zrównoważony rozwój Lubaczowa

Mijająca kadencja udowodniła, że możliwy jest zrównoważony rozwój Lubaczowa.
Realizowane są zarówno duże, wielomilionowe inwestycje jak i te małe, nawet kilkunastotysięczne, rozrzucone po całym mieście zapewniające komfort życia naszych mieszkańców.
Tak samo zamierzam działać w przyszłości. Dokończę trwające duże inwestycje (Basen i Miejski Dom Kultury) i z wykorzystaniem funduszy EU rozpocznę nowe i ważne inwestycje. W planach są takie które wpłyną na dalszy rozwój miasta i takie, które uatrakcyjnią jakość życia w Lubaczowie.
Planuję wybudować nowe duże ciągi drogowe, usprawniające komunikację oraz otwierające nowe obszary miasta. To skomunikowanie pozwoli na planowanie nowych terenów pod obszary mieszkaniowe i infrastrukturę sportowo rekreacyjną. Ułatwi nam także codzienną jazdę po Lubaczowie.

Konieczne jest już myślenie o nowych terenach pod inwestycje. Optymalnym miejscem są obszary w okolicach budowanej obwodnicy, na terenach oddalonych od zabudowań, w okolicach dawnego wysypiska śmieci.
Obecne tereny w Parku Przemysłowym Lubaczów, zostaną zajęte w okresie 2 lat i trzeba już rozpoczynać prace nad nowym obszarem, bo faza projektowania i uzyskiwania różnych pozwoleń jest czasochłonna.

Planuję także poszerzenie atrakcyjności naszego miasta poprzez budowę zalewu rekreacyjnego o powierzchni ok 20 ha. Trwają już prace przygotowawcze i kalkulacje dotyczące finansowania a właściwie „samofinansowania” tej inwestycji. Planuję tak wykorzystać możliwości zagospodarowania kopalin, aby koszty tego przedsięwzięcia maksymalnie zminimalizować.

Wszystkie z tych dużych inwestycji, mimo planowanych funduszy zewnętrznych na ich realizację, będą wymagały znacznego wkładu finansowego z budżetu miasta. Realizacja tych zadań jest zaplanowana w okresie 3 lub 4 lat, w zależności od dostępnych funduszy unijnych jak i kondycji finansowej Miasta Lubaczowa.
Odpowiedzialne podejście do obietnic i możliwości ich realizacji spowodowało powstanie strategii rozwoju naszego miasta.
Pełna wersja strategii rozwoju Lubaczowa  —>>  Strategia rozwoju miasta Lubaczowa na lata 2018 – 2038

Planując i przeliczając budżety lat kolejnych planuję pozostawić rezerwę na bieżące modernizacje i remonty lokalnych dróg i chodników, kolejne ławki i kosze, place zabaw i boiska sportowe.
Konieczne do realizacji są modernizacje łazienek i sanitariatów w szkołach i przedszkolach, modernizacje kuchni szkolnych. Tu też nie da się tego wykonać w jednym roku budżetowym, ale nie można już odkładać tych remontów.

Nowe osiedla czekają na drogi i oświetlenie uliczne, a obszary które teraz są intensywnie zabudowywane musimy uzbroić w kanalizację i wodociągi.

W obecnej kadencji udawało się rozwijać Lubaczów metodą zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia zdobyte przez mijające kilka lat dają gwarancje, że najbliższe lata będą podobne.

Będziemy jako mieszkańcy cieszyć się zarówno z tych dużych zadań, dużych inwestycji jak i z poprawiania się naszego najbliższego otoczenia.