Lubaczowski Informator SMS-owy (LIS) pozwala na przekazywanie mieszkańcom Lubaczowa krótkich informacji tekstowych bezpośrednio na telefony komórkowe. Informacje podzielone są na kilka kategorii, co daje możliwość ograniczenia tematyki wiadomości. Sami mieszkańcy wybierają grupę lub grupy informacji, które chcą otrzymywać.

Dostępne są następujące grupy:
KULTURAinformacje kulturalne,
SPORTinformacje sportowe,
KRYZYSinformacje z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
MIASTO informacje ogólne dot. miasta np. zamknięcia ulic, awarie sieci wod-kan, wyniki wyborów, itd.