Zaprojektowana pływalnia będzie jedyną całkowicie dostępną w powiecie lubaczowskim. Będzie wykorzystywana przez szkoły do prowadzenia zajęć sportowych i nauki pływania. Projektowany obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przyjęte rozwiązania zapewniają dostęp również dla poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Ciekawym rozwiązaniem technicznym jest konstrukcja tzw. „ruchomego dna”, a więc dna, które będzie można podnieść na dowolną wysokość i tym samym „wypłycić” część niecki nawet do zerowej głębokości. Umożliwi to korzystanie z basenu zarówno osobom niepełnosprawnym jak i najmłodszym mieszkańcom. Będzie można również prowadzić różnorakie zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne oraz inne formy aktywności fizycznej.
Ruchome dno umożliwia organizowanie wodnych placów zabaw, które tworzy się wypłycając np. połowę niecki basenowej i wstawiając dmuchane tory przeszkód.

Oddanie do użytkowania basenu pozwoli na pełniejsze zagospodarowanie okolicznego terenu. 
W planach zagospodarowania miasta ten teren jest przeznaczony na obiekty sportowe i rekreacyjne. Basen jest pierwszym, ale znaczącym krokiem w kierunku rozwoju tego obszaru.

przykładowe zastosowania ruchomego dna i przykładowe wodne place zabaw :

 

Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z Ministerstwa Sportu w ramach
Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż 2017.
Zgodnie z umową nr 5715553 z Ministrem Sportu, termin oddania do użytkowania basenu ustalono na dzień 31 marca 2020r.

Wartość inwestycji ogółem brutto: 14 mln zł
Dofinansowanie Min. Sportu: 5,69 mln zł
Kwota podatku VAT podlegająca zwrotowi z budżetu państwa: 2,62 mln zł
Środki własne miasta: 5,69  mln zł