Od 2016 roku trwają prace związane z przygotowaniem inwestycji pn.: „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Sołotwie w Lubaczowie”.

Projektowany zbiornik będzie miał powierzchnię 20 ha, natomiast jego średnie wymiary to ok 700 m długości i 400 m szerokości. Wokół zbiornika przewidziano drogę serwisową o długości ok. 2 km, która również pełnić będzie funkcję ścieżki rowerowej. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy to trzeci kwartał 2019. Inwestycja zostanie przeprowadzona w cyklu kilkuletnim. W przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego, okres ten może ulec skróceniu.

Powstanie zalewu będzie początkiem rozwoju tego terenu, który stanie się niewątpliwie dużą atrakcją turystyczną w naszym regionie.
Planowane są różne możliwe instalacje rekreacyjne i sportowe, a w otoczeniu zbiornika liczymy na rozwój turystycznej bazy noclegowej.

Więcej szczegółów na stronie  >>>    http://www.lubaczow.pl/go.php?/pl/aktualnosci/art3291.html

Koncepcja Zalewu

 

Przykładowe realizacje zalewów podobnych do naszej koncepcji