W czasie poprzedniej kampanii wyborczej składałem deklaracje, że mieszkańcy Lubaczowa będą mieli większy wpływ na to, co się w mieście dzieje. Obecna kadencja jest czasem, w którym lubaczowianie w wielu obszarach mogli decydować i mieli wpływ na wiele działań.
Budżet obywatelski jest przykładem bezpośredniej partycypacji mieszkańców w działaniu miasta. W ramach tego budżetu głosuje się na projekty zgłaszane przez lubaczowian dla lubaczowian. 

Budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu miasta Lubaczowa, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy.
W kolejnych latach, począwszy od 2015 roku, uczyliśmy się tego działania obywatelskiego i po każdym głosowaniu zbieraliśmy opinie mieszkańców o typach projektów i kwotach wydzielonych w budżecie na Budżet Obywatelski.
W kilku początkowych edycjach Budżetu można było zgłaszać projekty o wartości do 40 tyś. zł.
W obecnej edycji nastąpiła ważna zmiana, ustalono dwie kategorie – projekty duże i małe. Koszt pojedynczego projektu (zadania) małego nie może przekroczyć kwoty 40.000 zł. Koszt projektu dużego musi być większy niż 40.000 zł i nie może być większy niż 100.000 zł. Podane kwoty dotyczą wartości brutto.
Takie były oczekiwania społeczne i w naszej ocenie przełoży się to na ilość osób głosujących na poszczególne projekty.

Oprócz Budżetu Obywatelskiego wsłuchujemy się w głos lubaczowian podczas spotkań bezpośrednich. Spotkania z mieszkańcami opiniującymi poszczególne budżety miasta, bezpośrednie spotkania moje, wiceburmistrza i pracowników poszczególnych referatów i instytucji miejskich, dostarczają nam wiedzę o bieżących potrzebach mieszkańców. A jeśli ta wiedza skutkuje konkretnymi działaniami i rozwiązywaniem konkretnych spraw, a tak się dzieje, wzrasta poczucie, że mieszkańcy mają wpływ na rozwój miasta.
To jest właśnie budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Do tego dodać trzeba coraz większą chęć działania organizacji pozarządowych, grup o wspólnych zainteresowaniach, grup powstających do realizacji pojedynczych projektów, co skutkuje mocniejszą identyfikacją z miastem. 
Wszyscy pracujemy na sukces naszego Lubaczowa chcąc, aby komfortowo nam się tu żyło i aby Lubaczów przyciągał do siebie nowych mieszkańców i przedsiębiorców.