Intensywna promocja gospodarcza skutkuje dużym zainteresowaniem naszym Parkiem Przemysłowym. 
Mamy podstawy sądzić, że nasz 24 hektarowy uzbrojony teren pod inwestycje przemysłowe, zostanie szybko zapełniony.
Istnieje więc konieczność jak najszybszego przygotowania nowych propozycji do lokowania działalności gospodarczej zarówno tej produkcyjnej jak i handlowej i logistycznej.
Już obecnie prowadzimy prace planistyczne, które umożliwią zagospodarowanie i uzbrojenie w media, terenów w niedalekiej odległości od budowanej obwodnicy naszego miasta. to ponad 30 ha z możliwością powiększenia o grunty agencji rządowej KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).
Nie zapominamy także o możliwościach rozwoju firm logistycznych. Zauważamy rosnące zainteresowanie handlem z Ukrainą przy wykorzystaniu  przejścia granicznego w Budomierzu.
W tym przypadku planujemy przygotować tereny przylegające do obwodnicy, za obecnym stadionem miejskim.

Pierwsze firmy już rozpoczynają i rozwijają działalność więc liczymy na efekt „kuli śniegowej”.
Temu procesowi będziemy pomagać  zachęcając firmy do lokowania swoich biznesów w Lubaczowie. Dysponujemy bowiem wieloma atutami wyróżniającymi nas z setek podobnych miasteczek w Polsce.

Z naszą ofertą można zapoznać się na specjalnej stronie internetowej   terenyinwestycyjne.lubaczow.pl