W 2016 roku swoją działalność rozpoczęła Lubaczowska Rada Seniorów. W jej skład weszło 13 osób reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących zadania na ich rzecz. Radni Seniorzy przez dwa lata, pracując społecznie, przedstawiali propozycje w zakresie ustalania priorytetów i działań na rzecz osób starszych, wspierania różnorodnych form działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz dążenia do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.
Widząc ogromny potencjał „wieku 60+” i zaangażowanie po upływie pierwszej kadencji postanowiłem kontynuować inicjatywę.
W kwietniu 2018 roku powołana została II Lubaczowska Rada Seniorów.
Wspólnie udało się zrealizować wiele projektów, zorganizowano liczne spotkania i warsztaty.
Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej osób starszych: http://www.seniorzy.lubaczow.pl/

Seniorom staramy się podnieść jakość życia w naszym mieście poprzez m.in.: zajęcia, warsztaty, spotkania, prelekcje, powołanie Lubaczowskiej Rady Seniorów, udostępnienie i remont pomieszczeń na Klub Seniora, wspieranie projektów, w których biorą udział seniorzy z Lubaczowa.

Lubaczów nagrodzony został w konkursie Dobrych Praktyk na rzecz seniorów organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich
Więcej ==> http://www.lubaczow.pl/go.php?/pl/aktualnosci/art3290.html